To Tu Gabinet Psychoterapii

O nas

Gabinet psychoterapia Ochota To Tu – Co to za miejsce?

Gabinet Psychoterapii To Tu jest miejscem, które powstało z zaciekawienia ludźmi i z pasji do wykonywania zawodu psychoterapeuty. To Tu można odnaleźć odpowiednie warunki i bezpiecznie udać się w podróż wgłąb siebie.

Psychoterapeuta Ochota – Jak pomagamy?

Proponujemy Państwu konsultacje, na których wspólnie ustalimy, na czym polega problem, a następnie terapeuci przedstawią Państwu odpowiednią formę pomocy. Terapia psychologiczna Ochota – gabinet To Tu pomoże każdemu kto tej pomocy potrzebuje.

Psycholog Ochota – Zapraszamy

W Gabinecie Psychoterapii To Tu świadczymy profesjonalną psychoterapię, opartą na rzetelnej wiedzy wynikającej z wykształcenia i doświadczenia. Pracujemy zgodnie z zasadami i standardami podejść psychoterapeutycznych jak również z najnowszą wiedzą. Posiadamy odpowiednie kompetencje potwierdzone dyplomami i certyfikatami. Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji. Stale podnosimy kwalifikacje. Przestrzegamy kodeksów etycznych zawodu psychologa i psychoterapeuty.

Zapewniamy profesjonalne podejście z zachowaniem bezpieczeństwa i dyskrecji. Psycholog Ochota To Tu czeka na Państwa.

Psychoterapeuta dla dorosłych Ochota

Naszymi Klientami są dorosłe osoby, które czują, że potrzebują pomocy psychoterapeuty. Niezależnie od przyczyny problemów, nasz psycholog dla dorosłych Ochota pomoże zdiagnozować problem i zaradzić mu.

Psychoterapeuta dla rodziców Ochota

Czasem jako rodzice czujemy się bezsilni, czujemy, że rodzicielstwo nas przerasta, nie wiemy jak pomóc sobie i dziecku. Nasz psycholog dla rodziców Ochota pomoże odnaleźć siebie w rodzicielstwie, zdiagnozuje problem i pomoże go rozwiązać.

OFERUJEMY

Konsultacje

Spotkanie trwające ok. 50 minut (1-3 razy), poprzedza decyzję o podjęciu terapii, pozwala poznać terapeutę, dobrać odpowiednią formę pomocy oraz wyznaczyć cel pracy. Na ostatnim spotkaniu konsultacyjnym omawiane są szczegółowe zasady współpracy.

Indywidualną psychoterapię osób dorosłych

Jest to podstawowa forma pomocy dla każdego, kto doświadcza trudności, dyskomfortu  czy cierpienia.
Psychoterapia jest serią sesji indywidualnych z terapeutą , odbywających się z częstotliwością raz w tygodniu (lub inną w zależności od potrzeb). Terapia to proces leczenia poprzez rozmowę. Oczekiwanym efektem terapii jest zmiana.  Jest to proces, w którym relacja z psychoterapeutą, rozumiana jako odzwierciedlenie sposobów nawiązywania i trwania w relacjach z innymi, jest źródłem informacji o nas samych. Psychoterapia indywidualna jest procesem długoterminowym lub krótkoterminowym wszystko zależy od tego, na jakie cele się umawiamy.

Indywidualną terapię młodzieży

Seria sesji indywidualnych z terapeutą, odbywających się z częstotliwością raz w tygodniu lub inną, w zależności od potrzeb. Terapia to proces, w którym można nauczyć się lepiej poznać siebie, zrozumieć własne mechanizmy wewnętrzne, sprawniej rozpoznawać i wyrażać emocje. Terapia pozwala również poznać mechanizmy i schematy działające w rodzinie, w grupie rówieśniczej, którym podlegamy.  Terapia to przestrzeń, gdzie można odnaleźć zrozumienie
i wspólnie pracować nad zmianą.

Terapię rodzin

Terapia rodziny ma charakter krótkoterminowy, sesje terapeutyczne zwykle odbywają się co dwa tygodnie i trwają 90 min., prowadzone są przez jednego terapeutę lub parę terapeutów. Celem terapii jest zmiana w systemie rodzinnym, prowadząca ku otworzeniu się na nowe sposoby porozumiewania się pomiędzy członkami rodziny, ku uwolnieniu członka rodziny od objawów czy też przywrócenie możliwości adaptacyjnych, ustalenie granic, a przede wszystkim poprawa relacji i komunikacji w rodzinie. Ważne jest, żeby w kolejnych sesjach terapeutycznych uczestniczyły osoby w tym samym składzie, ponieważ aby system działał prawidłowo, każdy jego członek musi brać udział w procesie zmiany i przestrzegać ustalonych zasad.

Terapię par

Seria spotkań z terapeutą lub z parą terapeutów mająca na celu otwartą rozmowę pomiędzy partnerami o tym, co ich dzieli, co jest trudnością, jakie mają potrzeby oraz czy są one realizowane, jakie im towarzyszą uczucia, jakie mają plany na przyszłość. Spotkania umożliwiają partnerom komunikację, ułatwiają opanować chaos w emocjach, mobilizują do refleksji, prowadzą do wspólnego rozważania motywów wzajemnych działań i pomagają parze przywrócić możliwości dalszego rozwoju.

Interwencję kryzysową

Zazwyczaj jednorazowe spotkanie, czasem seria spotkań polegających na rozmowie z psychologiem mających na celu doraźną pomoc w trudnej emocjonalnie sytuacji. Życiowe kryzysy to sytuacje związane z nagłą utratą kogoś bliskiego, stratą czegoś ważnego, z nieoczekiwanym wydarzeniem, kryzysem bywa również pojawienie się nowego członka rodziny, ślub, rozwód, strata pracy, niepełnosprawność.

Poradnictwo wychowawcze

Jednorazowe spotkanie, choć często seria spotkań dotyczących trudności napotkanych w procesie wychowywania dzieci. Celem jest poznanie, omówienie i nazwanie problemu, a następnie wspólne wyciągnięcie wniosków oraz podzielenie się przez psychologa wskazówkami lub zaleceniami co do dalszych kroków. Poradnictwo wychowawcze to forma, z której mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci oraz podopiecznych od okresu niemowlęctwa do czasu osiągnięcia przez nie dorosłości lub samodzielności.

Terapię uzależnień

Seria spotkań z terapeutą uzależnień, mających na celu uporządkowanie procesów wewnątrzpsychicznych i wypracowanie sposobów radzenia sobie w wielu sferach życia tj. w relacjach międzyludzkich, uporządkowaniu myśli i emocji, poprawie zdrowia jak również zwiększenia motywacji do zmiany nawyków i przejęcia odpowiedzialności za swoje życie.