Zespół

Edyta Jaroszkiewicz

Psycholog, psychoterapeutka.

„To co nieświadome jest uparte, powtarza się i potrafi wyważyć drzwi, żeby zostało usłyszane.” – Annie Rogers, The Unsayable


Absolwentka warszawskiej SWPS, ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA . Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. dzięki współpracy z  gabinetami psychoterapeutycznymi,  organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi – pracując z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Warszawy. Wiele lat pracowała również z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością sprzężoną, jako psycholog, psychoterapeuta i terapeuta rodzin, a z czasem objęła stanowisko dyrektora Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” w Warszawie. Współpracowała również z Poradnią Specjalistyczną Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” jako członek zespołu reflektującego w terapii rodzin, z Oddziałem Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Grupa Vertimed. 
W Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Parkinsona oraz innymi chorobami  neurodegeneracyjnymi mózgu prowadziła  zajęcia o charakterze rehabilitacji psychologicznej oraz psychoterapię indywidualną. Prowadziła  szkolenia, grupy wsparcia oraz konsultacje dla rodziców m.in. dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz dla rodziców doświadczających różnych trudności wychowawczych. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej.

Różnorodne doświadczenia zawodowe jak również uczestnictwo w licznych szkoleniach, konferencjach, warsztatach pozwoliły jej poznać trudności ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. Dzięki temu łatwiej jej zrozumieć perspektywę drugiej osoby. W pracy terapeutycznej kieruje się założeniem, żeby nie tylko wysłuchać, a usłyszeć. Jej pasją jest słoneczna Andaluzja z mauretańską architekturą, kultura i język hiszpański oraz ludzie.

Katarzyna Sokołowska

Psycholog, psychoterapeutka, specjalista psychoterapii uzależnień

„Odwaga to nie brak lęku, bo jego brak to głupota i brawura, Odwaga to umiejętność jego pokonywania, oswajania, znoszenia”.


Psycholog, psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień. Z ludźmi pracuje od 2004 roku. Posiada doświadczenie w pracy w terapii indywidualnej i grupowej oraz prowadzeniu warsztatów: radzenia sobie ze stresem i złością dla osób, które zauważają u siebie problemy w relacjach. Swoje umiejętności zdobywała pracując na Oddziale Terapii Uzależnień oraz w Poradniach Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia. Pracowała z ofiarami przemocy, uzależnionymi/współuzależnionymi, DDA i DDD, osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania oraz z osobami LGBT. Prowadziła również zajęcia dla studentów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Społecznej Psychologii Klinicznej. W pracy terapeutycznej sednem jest dla niej relacja. Pracuje w podejściu psychodynamicznym, wykorzystując elementy terapii behawioralno-poznawczej i narracyjnej.

Oprócz Studium Terapii Uzależnień ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii STR (Systemowa Terapia Rodziny) i z tego elementu edukacji bardzo dużo czerpie w pracy z ludźmi, prowadząc terapię. Jak sama mówi: „Obserwuję i poznaję ludzi, dzięki którym nieustannie się uczę i zdobywam mnóstwo doświadczeń”. Swoją pracę regularnie superwizuje. Dzięki temu może skuteczniej pomagać pacjentom i stale się dokształcać. Jej wielką życiową pasją są zwierzęta „bardzo kocham moje psy, z niesłabnącą radością i zaciekawieniem obserwuje ich zachowania, nieustannie się od nich ucząc”. Ze szczerą pasją stara się pogłębiać również od wielu lat wiedzę na temat szeroko pojętej pracy z psami – głównie w oparciu o metody pozytywne oraz o dobrą relację z psem. Wychowuje dwa teriery irlandzkie, od których wciąż – jak sama mówi – uczy się pokory, odpowiedzialności oraz empatii i szacunku do świata

Aleksandra Zdunek 

Psycholog, psychoterapeutka


Psycholożka (UW), psychoterapeutka pracująca w nurcie integracyjnym, ukończyła czteroletnie szkolenie z Psychoterapii Tańcem i Ruchem (Polski Instytut PTiR w Warszawie), członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Nauczycielka ruchu i improwizacji ruchowej, pedagog tańca współczesnego (Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny, spec. taniec współczesny).

Pasjonatka pracy z grupą, zarówno w terapii jak i rozwojowo. Prowadzi psychoterapię indywidualną w prywatnej praktyce w Warszawie.

Strona www: www.zdunekaleksandra.pl
Kontakt: zdunekaleksandra(at)gmail.com


W Gabinecie Psychoterapii To Tu świadczymy profesjonalną psychoterapię, opartą na rzetelnej wiedzy wynikającej z wykształcenia  i doświadczenia. Pracujemy zgodnie z zasadami i standardami podejść psychoterapeutycznych jak również z najnowszą wiedzą.

Posiadamy odpowiednie kompetencje potwierdzone dyplomami i certyfikatami.

Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji. Stale podnosimy kwalifikacje.

Przestrzegamy kodeksów etycznych zawodu psychologa i psychoterapeuty.