Dla kogo?

Komu pomagamy?

Osobom, które doświadczają zaburzeń nastroju, lęków, depresji, nerwic, fobii.

Osobom, które doświadczają stresu, stałego lub zmiennego poziomu irytacji, poczucia braku sensu, braku napędu do życia, pustki, braku satysfakcji.

Osobom, którym towarzyszy poczucie osamotnienia.

Osobom z problemami w relacjach międzyludzkich.

Osobom z trudnościami w komunikacji w życiu zawodowym i prywatnym.

Osobom z niską samooceną, z męczącym perfekcjonizmem.

Osobom, które doświadczają przemocy.

Osobom uzależnionym (od komputera/internetu, jedzenia, seksu/pornografii, pracy, hazardu, zakupów, ćwiczeń fizycznych) i osobom współuzależnionym.

Osobom doświadczającym zaburzeń odżywiania.

Osobom, które opisano jako dotknięte syndromem DDA, DDD.

Osobom, które mają trudne relacje w rodzinie, w pracy i in.

Osobom, które przeżywają ból, cierpienie, smutek.

Osobom, które czują zniecierpliwienie, mają ataki złości i przejawiają agresję.

Osobom, które mają problem z podejmowaniem decyzji.

Osobom, które doświadczają niepełnosprawności jednego z członków rodziny.

Osobom, które czują, że „utknęły” i nie mogą się dalej rozwijać.

Osobom, które po prostu czują, że warto się zgłosić do psychoterapeuty.